rss

  gmp1     bip    epuap 
 

 

 

Utworzono: 04 czerwiec 2010

Rolnictwo w gminie Stanisławów

Użytki rolne wynoszą 5.998 ha, w tym grunty orne 4.731 ha,
łąki i pastwiska 1.251 ha, sady 16 ha.

Powierzchnia lasów wynosi 2.995 ha.

Liczba gospodarstw rolnych 1.308.

Struktura obszarowa gospodarstw:

# od 1 ha do 5 ha – 673 gospodarstwa (51,5%)

# od 5 ha do 10 ha – 453 gospodarstwa (34,6%)

# od 10 ha do 20 ha – 161 gospodarstw (12,3%)

# od 20 ha do 50 ha – 20 gospodarstw (1,5%)

# od 50ha do 100 ha – 1 gospodarstwo (0,01%)

Jakość gleb gminy Stanisławów

Klasa bonitacyjna

Grunty orne

ha

Grunty orne

%

Użytki zielone ha

Użytki zielone %

IIIa i IIIb

600

10,3

40

43

IVa i IVb

1605

27,5

293

31,6

V

1820

31,1

465

49,2

VI

1792

29,6

109

11,8

VIRz

86

1,5

28

3

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie wynosi 53,1 punkta .

Liczba i obsada zwierząt w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych:

- bydło 2.713 sztuk - 45 szt. na 100 ha użytków rolnych

- w tym 1495 krów – 25 szt. na 100 ha użytków rolnych

- trzoda chlewna 4.391 sztuk – 73 szt. na 100 ha użytków rolnych

- w tym 379 macior – 6 szt. na 100 ha użytków rolnych

Główne kierunki produkcji rolniczej to produkcja żywca wieprzowego i mleka .

 du   pm   mp