rss

  gmp1     bip    epuap 
 

 

 

Utworzono: 07 czerwiec 2010

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (proszę kliknąć w poniższy link)

 

Pismo ogólne do Urzędu Gminy Stanisławów- ePUAP

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu powyższą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl – (konto jest bezpłatne)

  • dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu:


Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Poniedziałek 10.00-18.00, Wtorek-Piątek 8.00-16.00) do kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 19 przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie na następujących nośnikach danych:

- dyskietka 1,44 MB
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- płyta CD-RW / DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes .

Akceptowalne formaty załączników to:

* DOC, RTF
* XLS
* CSV
* TXT
* GIF, TIF, BMP, JPG
* PDF
* ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe bądź automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie
odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 du   pm   mp