rss

  gmp1     bip    epuap 
 

 

 

Utworzono: 08 luty 2017

Centrala tel. (25)757-58-58,  (25)757-50-90,  (nr wewnętrznymi są dwie ostatnie cyfry linii miejskich, np. fax.57)

Wójt Gminy Stanisławów – Adam Sulewski -  pok. 31, tel. (25)757-58- 58, tel. 506 426 665
Zastępca Wójta Gminy - Władysław Sędzielski - pok. 18, tel. (25) 757-58-42

Sekretarz Gminy – Jadwiga Będkowska  - pok. 29, tel. (25)757-58-60

Skarbnik Gminy – Czesława Kaim - pok. 27, tel. (25)757-58-50

 

Numer pokoju

Nr telefonu

Stanowisko – imię i nazwisko

Uwagi

Urząd Gminy Stanisławów

5

757-57-74

Stanowisko ds. BIP – wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Tomasz Zdanowicz

 

 

PARTER

 

7

757-58-65

Stanowisko ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej - z-ca kierownika USC

 

Hanna Pietrzyk

8

757-58-47

Stanowisko ds. księgowości opłat komunalnych

 

Bożena Wyszomirska 

8

757-58-56

504 251 178

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 

Tadeusz Pyrzanowski

 

9

 

757-58-52

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Ewa Dłuska-Redes

Pomoc administracyjna

Magdalena Kubuj

12

757-58-75

Stanowisko ds. informatyki

 

Robert Wiącek

 

15

 

757-58-55

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe

 

Marta Rogala

16

757-58-53

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

 

Anna Wasińska

17

757-58-53

Stanowisko ds. gospodarki gruntami,

rolnictwa i leśnictwa

 

Grażyna Zagórska

18

757-58-51

 

508 161 311

Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów

i Ochrony Środowiska

 

Grażyna Kosek

19

757-58-59

Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

 

Magdalena Szczęsna

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

i inwestycji

 

Małgorzata Witowska

20

757-58-66

Stanowisko d/s rozliczeń kasowych i kadr

 

Agnieszka Michalak

 

 

  

PIĘTRO

 

21

 

757-58-45

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

Agnieszka Wieczorek

Wioletta Królak

 

28

 

757-58-77

Zastępca Skarbnika Gminy

 

Danuta Słowik

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Anna Słowik

 

28a

 

757-58-76

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

i pozabudżetowej

 

Renata Urbanek

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

Agnieszka Chojecka

 

30

 

757-58-58

Sekretariat Urzędu

 

Ewelina Borucka

 

 du   pm   mp